Balmy

Kurumsal Sorumluluk

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

 • Müşteri beklentilerini de göz önünde tutup insan sağlığına ve çevreye en az zarar, en üst düzeyde fayda sağlamak üzere, güvenli ve kaliteli hizmet sunmayı,
 • Çalışanlarımızın katılımı ile faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, yasal mevzuatlar ve tarafımızca uygunluk yükümlülüğü olarak kabul edilen tüm şartlara tam uyum sağlamayı,
 • Acil Durum, Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Turizm ve Çevresel Risk Yönetimini tüm süreçlerimizde ilgili risk ve fırsatları belirleyerek sürekli iyileştirmeyi en gelişmiş seviyede sağlamayı,
 • Çalışanlarımızı Gıda güvenliği, çevre, sürdürülebilir turizm, hijyen ve sanitasyon konusunda sürekli eğiterek bilinçlendirmeyi,
 • Ürün, hizmet gerçekleştirme sırasında ya da sonucunda ortaya çıkacak tehlikelerden ilgili tüm tarafların sağlığını ve güvenliğini sağlayacak çalışma koşullarını ve tedbirlerini oluşturmayı,
 • Kalite, İşçi Sağlığı, Gıda güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerinin uygulanmasının neler kazandıracağı bilincini sağlamayı,
 • Kirliliği kaynağında önleyerek, “0” atık politikamız ile atıkların geri kazanım felsefesinin benimsenmesini sağlamayı,
 • Atıkların kaynakta minimize edilmesini ve oluşan atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı, bertarafı sırasında çevresel etkileri azaltmayı,
 • Güvenli turizm kapsamında tüm misafirlerimizin mutluluk ve konfor beklentilerini karşılamayı,
 • Adil rekabeti gözetecek şekilde yerel kaynaklara ve tedarikçilere öncelik vereceğimize,
 • Tedarikçi ve tüm iş paydaşlarımızı, çevre performansları ve yeşil ekonomi konularında teşvik ederek yaşam döngüsü yaklaşımında etkin olmayı,
 • Turizmin çevre ve kültürel miras üzerindeki negatif etkilerinin minimize edilmesi, turizmin faydalarının (sürdürülebilir gelişme) maksimize edilmesini,
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, biyoçeşitlilik gibi gelecek kuşakları etkileyecek konularda risk ve fırsatlara önem vermeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemeyi, mevcut en iyi teknolojilere dayalı etkin çözümler ile hava, su, toprak kirliliğini ve gürültüyü azaltmayı

BALMY BEACH HOTEL olarak taahhüt ederiz.

🍪 Çerezler ve Veri gizliliği

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla websitemizde üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için çerez politikamıza bakabilirsiniz.

Hizmet Sözleşmesi Kişisel Verilerin Korunması