Balmy

Kurumsal Sorumluluk

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

 • Müşteri beklentilerini de göz önünde tutup insan sağlığına ve çevreye en az zarar, en üst düzeyde fayda sağlamak üzere, güvenli ve kaliteli hizmet sunmayı,
 • Çalışanlarımızın katılımı ile faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, yasal mevzuatlar ve tarafımızca uygunluk yükümlülüğü olarak kabul edilen tüm şartlara tam uyum sağlamayı,
 • Acil Durum, Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Turizm ve Çevresel Risk Yönetimini tüm süreçlerimizde ilgili risk ve fırsatları belirleyerek sürekli iyileştirmeyi en gelişmiş seviyede sağlamayı,
 • Çalışanlarımızı Gıda güvenliği, çevre, sürdürülebilir turizm, hijyen ve sanitasyon konusunda sürekli eğiterek bilinçlendirmeyi,
 • Ürün, hizmet gerçekleştirme sırasında ya da sonucunda ortaya çıkacak tehlikelerden ilgili tüm tarafların sağlığını ve güvenliğini sağlayacak çalışma koşullarını ve tedbirlerini oluşturmayı,
 • Kalite, İşçi Sağlığı, Gıda güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerinin uygulanmasının neler kazandıracağı bilincini sağlamayı,
 • Kirliliği kaynağında önleyerek, “0” atık politikamız ile atıkların geri kazanım felsefesinin benimsenmesini sağlamayı,
 • Atıkların kaynakta minimize edilmesini ve oluşan atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı, bertarafı sırasında çevresel etkileri azaltmayı,
 • Güvenli turizm kapsamında tüm misafirlerimizin mutluluk ve konfor beklentilerini karşılamayı,
 • Adil rekabeti gözetecek şekilde yerel kaynaklara ve tedarikçilere öncelik vereceğimize,
 • Tedarikçi ve tüm iş paydaşlarımızı, çevre performansları ve yeşil ekonomi konularında teşvik ederek yaşam döngüsü yaklaşımında etkin olmayı,
 • Turizmin çevre ve kültürel miras üzerindeki negatif etkilerinin minimize edilmesi, turizmin faydalarının (sürdürülebilir gelişme) maksimize edilmesini,
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, biyoçeşitlilik gibi gelecek kuşakları etkileyecek konularda risk ve fırsatlara önem vermeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemeyi, mevcut en iyi teknolojilere dayalı etkin çözümler ile hava, su, toprak kirliliğini ve gürültüyü azaltmayı

BALMY BEACH HOTEL olarak taahhüt ederiz.